Meistä

Karjaan VPK – yhdistystä johtaa puheenjohtaja ja hallitus joka koostuu 9 jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Puheenjohtajan toimikausi on vuoden pituinen ja hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, mutta niin että vain puolet jäsenistä vaihtuu joka kalenterivuosi.

Toiminta perustuu vahvoille perinteille ja motto “ Lähimmäisen elämän ja omaisuuden puolesta” on ollut johtavana ajatuksena yhdistyksen perustamisesta vuonna 1907 asti.Yli vuosisadan aikaisella taipaleella on takkien väri ehtinyt vaihtua valkoisesta siniseen ja paloautojen miehistö moneen kertaan, mutta palokuntatalo, juhlat ja halu auttaa lähimmäistä säilyy.

Tiesitkö, esimerkiksi että:

Palokuntatalo , Brankis, on ollut toiminnan keskus alusta asti. Oma puinen ‘paloasema’ rakennettiin  muutaman vuoden kuluessa yhdistyksen perustamisesta, mutta ‘Brankkis’ sellaisena kuin me sen tunnemme, vihittiin käyttöön vuonna 1934. Sen jälkeen sitä on laajennettu ja uudistettu ja yhä uudistetaan ja kaikki tehdään yhä talkoovoimin!

Karjaan VPK:n juhlat ovat olleet legendaarisia alusta asti.

Vappuparaati on perinne, joka elää ja pitää pintansa.

 Viime vuosisadan alussa järjestettiin suuria kansanjuhlia ja nyt esim. Karjaan yö-tapahtuma, jonka isäntänä Karjaan VPK i ja muut toimijat yhdessä toimivat, on muodostunut toimivaksi konseptiksi.

Brankiksella on järjestetty lukemattomia juhlia ja tapahtumia ja sitä on alusta asti  vuokrattu kokoontumistilaksi.

Nuoriso-osasto on ollut aktiivinen vuodesta 1973 ja näkyy yhä soihtukulkueineen katukuvassa paikkakunnan erilaisissa tapahtumissa. Nuorisotoiminnassa yhdistyy huvi ja hyöty. Nuoriso-osastolla kasvaa palokunnan tulevaisuus.

Yhdistyksen naistoimikunta perustettiin jo 1910 ja se on ollut korvaamatoni yhdistyksen talouden kannalta erityisesti ennen kunnallisia tukia.

Yhdistyksen silmäterä on reo Gold Comet vuodelta 1956.