Om oss

Föreningen Karis Frivilliga Brandkår r.f. leds av en ordförande och en styrelse med 9 medlemmar och två suppleanter. Ordförandens mandatperiod är ett år medan styrelsens mandatperiod är två år men på så sätt, att endast halva styrelsen byts varje kalenderår.

Verksamheten bygger vidare på starka traditioner och mottot “för nästans liv och egendom” har präglat föreningens verksamhet sedan 1907. Under ett sekel hinner rockarna ändra färg från vita till blåa och brandbilarna ändra skepnad flera gånger om, men brankis-huset, festerna och viljan att arbeta för den nästa finns starkt kvar!

Visste du t.ex. att:

Brankis och det egna huset har varit knutpunkten för verksamheten ända sen starten? Ett trähus, en depå, restes inom några år efter att föreningens grundades men brankis så som vi är vana att se det idag invigdes 1934. Efter det har det ännu byggts till och fortgående förbättrats på, allt med talkokraft!

Karis FBK:s fester har varit legendariska ända sen starten och föregås ofta av en parad varefter de fortsätter i mer avslappnade former? Första maj-paraden är en tradition som håller i sig. I början av förra seklet var de stora folkfester och nu är Karis Natten sedan många år ett väletablerat koncept som kåren står värd för tillsammans med andra aktörer. I huset har allehanda fester ordnats och redan från början har det hyrts ut som samlingslokal.

Ungdomsavdelningen har varit aktiv sen 1973 och syns ofta i gatubilden under större evenemang i form av fackeltåg? I ungdomsavdelningens verksamhet blandas allvar med lek och den ha genom åren varit viktig för att trygga återväxten i kåren.

Karis FBK:s damdivision grundades så tidigt som 1910? Damernas verksamhet är och har varit ovärderlig för kåren, särskilt eftersom den finansierade mycket av föreningens verksamhet före kommunala medel fanns att tillgå.

Karis FBK:s ögonsten i fordonsparken är en Reo Gold Comet från 1956?

Karis FBK:s tävlingslag på 1960- och 70-talet skördade stora framgångar i FSB:s mästerskap och på 1970-talet var föreningens fotbollslag en motståndare att räkna med i bygden? Förutom mästerskap i brandkårsfärdigheter och fotboll har föreningens medlemmar genom åren bl.a. tävlat i skidning och bowling.