Alarmavdelningen

Alarmavdelningen sköter den operativa verksamheten (släckning och räddning) och leds av kårchefen.

Medlemmar i alarmavdelningen är aktivt med på utryckningar. Vi är drygt 30 personer med i alarmavdelningen och vi ska vara färdiga att rycka ut med styrkan 1 + 3 man med en räddningsenhet samt 1 man med en tankbil inom 8 minuter alla tider på dygnet.

För att kunna vara med på utryckningar måste medlemmen ha deltagit i utbildningar och i minst 15 övningstillfällen per år. Säkerheten är alltid högsta prioritet hos oss och därför ser vi till att våra frivilliga har bästa möjliga förutsättningar att klara av det stundvis krävande uppdraget.

Alarmavdelningen övar varje torsdag klockan 18 förutom under sommarsemestern.

Intresserad av att komma med? Ta gärna kontakt!

Bild från ett övningstillfälle