Ungdomsavdelningen

Barn och unga i åldern 7-16 är varmt välkomna med i verksamheten som leds av erfarna ungdomsledare. För tillfället har vi ungefär 25 aktiva ungdomar med i verksamheten.

Vi träffas för veckoövningar på måndagkväll kl 17-18.30. Under övningarna bekantar vi oss med frivilliga brandkårens verksamhet, har släckningsövningar, testar på rökdykning och talar om brandssäkerhet. Med de yngre aktiva är det också stort fokus på lek – det ska vara roligt att vara med!

Under året deltar vi i två läger om det fins intresse bland ungdomarna och likaså kan vi delta i lokala och nationella tävlingar. Vi brukar också delta i lokala evenemang och ordna utflykter och fester.

Våra övningar passar för både nybörjare och mer erfarna deltagare, vi hjälper varandra och samarbetar. Du kan komma med i verksamheten när som helst under året. Ta gärna kontakt så berättar vi mera!