Damavdelningen

Damavdelningen har varit aktiv sedan år 1949 och vi träffas i regel varannan tisdag för att planera kommande evenemang, tex. 1 maj, Karisnatten m.m.
Vi diskuterar brandsäkerhet,utbildar oss, samtidigt som vi med vår verksamhet stöder kåren och juniorverksamheten.

 

Intresserad av att komma med? Ta gärna kontakt!